ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชานาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ถาอ้าย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,11:20  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชานาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ถาอ้าย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,11:17  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..