ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ) (อ่าน 12) 25 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างตามโครงการ ครูผู้สอนปฐมวัย (อ่าน 17) 25 มี.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 และรายงานตัววันที่ 19 มีนาคม 2566 (อ่าน 107) 17 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างตามโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 422) 08 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านศาลา (ประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ) (อ่าน 507) 27 พ.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลกรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 579) 05 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างตามโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 749) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 461) 03 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างตามโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 505) 20 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างตามโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 591) 08 เม.ย. 65
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจก่อนเปิดเรียน on site (อ่าน 897) 12 ก.พ. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูจ่างตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 788) 25 พ.ค. 64
รายชื่อผู้ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 732) 18 พ.ค. 64
รายชื่อผู้ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านศาลา (ชาวต่างชาติ ) (อ่าน 662) 18 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 869) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านศาลา ตำแหน่งค (อ่าน 1173) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างตามโครงการ (วิชาเอก คณิตศาสตร์) รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 1146) 13 มิ.ย. 63
เชิญชวน สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมินความพึงพอใจ การให้บริการสาธารณะของ อบจ.เชียงใหม่ (อ่าน 1332) 14 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูจ่างตามโครงการ วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1183) 14 พ.ค. 63
รายชื่อผู้ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 1180) 23 เม.ย. 63
รายชื่อผู้ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 1088) 20 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูพนักงานจ้างตามโครงการ(อังกฤษชาวต่างชาติ) (อ่าน 1101) 16 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 1857) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูพนักงานจ้างตามโครงการ(คณิต/อังกฤษ) (อ่าน 1077) 25 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูพนักงานจ้างตามโครงการ(พลศึกษา/อังกฤษชาวต่างชาติ) (อ่าน 1078) 25 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการ รอบสมัคร วันที่ 27 มี.ค.-20 เม.ย. (อ่าน 1075) 23 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างตามโครงการ (อ่าน 1086) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานจ้างตามโครงการ โรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 1212) 02 เม.ย. 61
เปิดรับสมัครครูอัตตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปฐมวัย และคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2606) 19 มี.ค. 61
ประกาศ รับโอน/ย้าย ข้าราชครูเอกภาษาไทย (อ่าน 1508) 30 ต.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย 1 อัตรา (อ่าน 3036) 25 ต.ค. 60
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านศาลา (ประเภทพนักงานจ้างตามโครงก (อ่าน 1149) 12 เม.ย. 60