ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับนางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ประจำปีการศึกษา 2565  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ที่จะก้าวสู่อนาคตใหม่ข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นการประสานความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทรระหว่างคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้แน่นแฟ้น มั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไป

โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,15:45   อ่าน 53 ครั้ง