ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2566 นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา นายสมชาย กองมณี หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ และคณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ THAILAND 4.0 ตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักเรีย
นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา  นายสมชาย กองมณี หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ และคณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ THAILAND 4.0 ตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ -  ชลบุรี - กรุงเทพฯ - อยุธยา  

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:47   อ่าน 19 ครั้ง