ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา คณะครูและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ นางวรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ และคณะวิทยากร คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสต
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา คณะครูและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ นางวรรณศรี  ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ และคณะวิทยากร คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา


โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:44   อ่าน 16 ครั้ง